Schedule & Results | 1 Liga Skip to upcoming
22.09.2018
1 Round Gdańsk 4:1 Toruń
1 Round Janów 2:3 Oświęcim
20.10.2018
1 Round Dębica 2:7 SMS
01.01.2019
1 Round Poznań 7:1 Krynica
2 Round Gdańsk 5:6 Toruń
2 Round Janów 8:2 Oświęcim
21.10.2018
2 Round Dębica 3:5 SMS
01.01.2019
2 Round Poznań 3:5 Krynica
3 Round Toruń 6:11 Janów
3 Round SMS 3:0 Gdańsk
3 Round Oświęcim 8:2 Poznań
01.01.2019
3 Round Krynica 0:5 Dębica
4 Round SMS 7:2 Gdańsk
4 Round Toruń 0:13 Janów
4 Round Oświęcim 9:3 Poznań
01.01.2019
4 Round Krynica 0:5 Dębica
5 Round Dębica 6:10 Oświęcim
5 Round Poznań 5:2 Toruń
5 Round Krynica 4:5OT SMS
5 Round Janów 10:2 Gdańsk
07.10.2018
6 Round Janów 8:2 Gdańsk
6 Round Dębica 0:5 Oświęcim
6 Round Poznań 8:3 Toruń
6 Round Krynica 3:0 SMS
13.10.2018
7 Round Oświęcim 4:7 SMS
7 Round Gdańsk 2:8 Krynica
7 Round Toruń 7:1 Dębica
7 Round Janów 9:1 Poznań
14.10.2018
8 Round Oświęcim 4:3SO SMS
8 Round Toruń 7:2 Dębica
8 Round Gdańsk 2:11 Krynica
8 Round Janów 12:4 Poznań
27.10.2018
9 Round Dębica 1:3 Janów
9 Round Krynica 4:5SO Oświęcim
9 Round Poznań 7:5 Gdańsk
9 Round SMS 9:2 Toruń
28.10.2018
10 Round Dębica 2:6 Janów
10 Round Poznań 3:2OT Gdańsk
10 Round SMS 4:1 Toruń
10 Round Krynica 9:4 Oświęcim
17.11.2018
11 Round Gdańsk 4:1 Oświęcim
11 Round Poznań 7:6 Dębica
11 Round Janów 4:1 SMS
11 Round Toruń 2:13 Krynica
18.11.2018
12 Round Gdańsk 1:3 Oświęcim
12 Round Toruń 4:8 Krynica
12 Round Poznań 7:5 Dębica
12 Round Janów 4:1 SMS
13 Round Poznań 3:4SO SMS
24.11.2018
13 Round Janów 5:0 Krynica
13 Round Oświęcim 4:2 Toruń
13 Round Dębica 5:2 Gdańsk
14 Round Poznań 6:3 SMS
25.11.2018
14 Round Janów 5:0 Krynica
14 Round Dębica 3:7 Gdańsk
14 Round Oświęcim 4:1 Toruń
02.02.2019
19 Round SMS 15:00 Krynica
19 Round Oświęcim 15:00 Dębica
19 Round Toruń 15:00 Poznań
19 Round Gdańsk 15:00 Janów
20 Round SMS 15:00 Krynica
20 Round Oświęcim 15:00 Dębica
20 Round Toruń 15:00 Poznań
20 Round Gdańsk 15:00 Janów
23 Round Oświęcim Krynica
15 Round Poznań Krynica
01.12.2018
15 Round SMS Dębica
15 Round Oświęcim Janów
15 Round Toruń Gdańsk
16 Round Poznań Krynica
02.12.2018
16 Round SMS Dębica
16 Round Oświęcim Janów
16 Round Toruń Gdańsk
15.12.2018
17 Round Janów Toruń
17 Round Janów Toruń
17 Round Dębica Krynica
17 Round Dębica Krynica
17 Round Gdańsk SMS
17 Round Gdańsk SMS
09.02.2019
17 Round Poznań 4:5 Oświęcim
17 Round Poznań 4:5 Oświęcim
18 Round Janów Toruń
18 Round Janów Toruń
18 Round Dębica Krynica
18 Round Dębica Krynica
18 Round Gdańsk SMS
18 Round Gdańsk SMS
10.02.2019
18 Round Poznań 10:5 Oświęcim
18 Round Poznań 10:5 Oświęcim
23 Round Janów 3:1 Dębica
23 Round Gdańsk 11:2 Poznań
10.02.2019
23 Round Toruń 1:3 SMS
24 Round Oświęcim 5:0 Krynica
24 Round Gdańsk 11:00 Poznań
24 Round Janów 12:15 Dębica
11.02.2019
24 Round Toruń 5:7 SMS
25 Round Krynica 0:5 Toruń
26.01.2019
25 Round Dębica 4:7 Poznań
25 Round Oświęcim 1:5 Gdańsk
25 Round SMS 3:7 Janów
26 Round Krynica 0:5 Toruń
27.01.2019
26 Round Dębica 6:4 Poznań
26 Round Oświęcim 2:4 Gdańsk
26 Round SMS 3:8 Janów
02.02.2019
27 Round Gdańsk 14:1 Dębica
27 Round Toruń 3:2 Dębica
27 Round Krynica 0:5 Janów
27 Round SMS 2:5 Poznań
03.02.2019
28 Round Krynica 0:5 Janów
28 Round Toruń 3:4 Oświęcim
28 Round SMS 2:6 Poznań
28 Round Gdańsk 8:3 Dębica
© 2013-2019 HokejFan.pl

O nas  |  Redakcja  |  Kontakt
Powered by